قبولشدگان دانشگاه امیر کبیر

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
سال قبولی
رشته قبولی
1
ایمان   فتاحی
1382
مهندسی نساجی
2
پرهام   سلمانی
1383
مهندسی نساجی
3
سیامک   بوربور
1384
مهندسی مکانیک
4
فرزاد   توتونچی
1384
مهندسی الکترونیک
5
سعید   اویسی
1385
مهندسی هوا فضا
6
میلاد   ملاکیان
1386
مهندسی عمران
7
سیدمحمد  حسینی
1393
مهندسی برق
8
هومن   حریقی
1394
مهندسی معدن
9
سیدعیسی محسنیان
1395
مهندسی مکانیک
10
پوریا   سبحانی
1398
مهندسی مواد
11
اشکان   امیری
1398
مهندسی مکانیک