نفرات برتر امتحانات خــــردادماه 1400سال دهــم ریاضی فیزیک

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

 1

ادیب ولی

دهم   

A

19/93

اول

 

2

سجاد فتاحی

دهم   

A

19/73

دوم

 

3

محمدمهدی رسولیان

دهم   

A

19/73

دوم

 

4

محمدحسین آسرایی

دهم   

A

19/66

سوم


 

1

اشکان قاسمی

دهم   

B

20

اول

 

2

کیارش شریفی

دهم   

B

19/95

دوم

 

    3
 کامیار شریفی
   دهم B
        19/91
    سوم
1 سمیر بخشی
دهم C
20 اول
         2
حامــد ضیایی
دهمC
20
اول
      3
اهورا زعیمی
دهم C
19/89
دوم
4
کیان مسلمی
دهمC
19/68 سوم
1
امیرحسین فتحیه
دهم تجربی
20
اول
2
دانیال نوری
دهم تجربی
19/95
دوم
3
رضا  میرزایی
دهم تجربی
19/89
سوم