برنامه کلاسهای تقویتی سال دهم دبیرستان دکتر معین 

کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان ضعیف سال دهــم ریاضی و تجربی  ترم اول در دروس ریاضی - شیمی - فیزیک - زیست - هندسه  با توجه به مصوبه انجمن اولیا  از هفته دوم بهمن ماه 95 طبق برنامه اعلام شده در ساعات بعد از ظهرها آغاز گردید اولیای محترم برای ثبت نام فرزندان خود به معاونت پایه مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نمایند.