نیایش مراسم صبحگاهـی دبیرستان غیر دولتی دکتر معین ناحیه 3 کرج استان البرز

**************************** 


پروردگارا : حلاوت ذکـر و فکـرت را به ما بچشـان .

خداوندا : حلاوت صحبت با خودت را بـه ما عنایت فرما .

خـدایا : توفیق عبادت و بندگی خالصانه ی خودت را به ما عطا فـرما .

معبـودا : از تو می خواهم قلوب ما را از علم و معرفت و شناخت خودت سرشار فرمایی .

پروردگارا : توفیق ده که تسبیح جز تو نگوییم و سجده جز در برابر تو نکنیم.

بارالها : کمک کن تا از نعمت ارزنده عقلمان به خوبی استفاده کنیم .

پروردگارا : یاری کن تا هدایت شویم .

خداوندا : کمک کن تا از نیروی تفکر خود در راه شناخت بیشتر تو استفاده کنیم .

خدایا :به همه ی کسانی که درراه تعلیم وتربیت دانش آموزان خدمت میکنند سلامتی عطا فرما .

               

       (  آمین یا رب العالمیـــــن  )


دعای صبحگاهی دبیرستان غیر دولتی دکتــر معیـن

****************************

پروردگارا: ما را در اقامه نماز و اُنس با قرآن و پیروی از سیره اولیای گرامیت موفق بــدار .  

(  الهی آمین  )

خداوندا : راه صحیح زیستن را در کما ل  انسانیت به ما الهام بفرما .

(  الهی آمین  )

خدایا : ما را در برابر مشکلات و امتحان الهــی پیـروز بگــردان .

(  الهی آمین  )

بار الها : عشق و محبت خود و دوست دارانت را در دلهای ما افزونتر بفرما .

(  الهی آمین  )

معبودا : به کسانی که در راه تعلیم و تربیت ما کوشش می کنند و ما را در علم اندوزی راهنمـایی میکنند  طول عمـــر با برکت عنا یت بفــــــــــرما .

(  الهی آمین  )

بارا لها : میهن ما را از گزنـد دشمنا ن مصون و محفوظ بـــدار .

(  الهی آمین  )


          ****************************     

       برای فرج امام زمان ( عج ) صلوات