ضمن تبریک قبولی صد درصد 100% دانش آموزان سال سوم تجربی و ریاضی فیزیک  در امتحانات نهایی خرداد 98  

 برنامه اعلام نتایج امتحانات  خرداد ماه 1398سال سوم  ریاضی و تجربی                      

     روز شنبه 98/4/1  ساعت 10 صبح : توضیح اینکه کارنامه فقط به اولیای گرامی تحویل داده میشود  و جلسه حضوری با اولیا تشکیل میگردد در مورد ثبت نام سال آینده توضیخات لازم ارائه میگردد .

 

                                                   دبیرستان غیر دولتی دکتر معین