قبولی چشمگیر دانش آموزان پیش دانشگاهی دکتر معین در دانشگاههای سراسر کشور  شهریور 90

 

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی در دانشگاه

  شهر

1
محمد رضا     همایی
 مهنـــدسـی عمران تهــــران
2
بهنیـا   بهمنــی
مهنـــدسی برق تهـــران
3
حسین    فیض آبادی
مهنـــدسی برق تهـــران
4
سجاد   جعفریان
مهنـــدسی برق ته
5
رضا کیانی 
   مهنـــدسی نفت تهـــران
6
فراز بیک 
     مهنـــدسـی مواد  علوم تحقیقات تهران 
 7
احمد کریمی 
     مهنـــدسـی مکانیــک    تهـــران 
8
هومن  آئینی
 مهنـــدسـی عمران تبـریز
9
فرشاد  امینی
 مهنـــدسی کامپیوتـر اردبیل
10
مهیار عباسپور
مدیریت پروژه مشهـــد
11
شایان  یعقوبی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
12
مجید توده دهقان
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
13
سعید  ادیبی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
14
امیر ارسلان طلا
        مهنـــدسـی عمران      کــرج 
15
سعید کیانی فیض آبادی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
16
حمید شجاعی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
17
دانیال تقی یانی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
18
امیــر  خدمتی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
19
امین سلمانی
 مهنـــدسـی عمران کـــرج
20
مهیار    طاهـری
 مهنـــدسـی عمران  کـــرج
21
امیرمحمد واشقانی
مهنـــدسی برق کـــرج
22
علیرضا  بهشتی
مهنـــدسی برق کـــرج
23
عرفان ارشدی
 مهنـــدسـی مکانیــک    کـــرج
24 محمد   ادیبی  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
25 محمد  بیات  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
26 محمد خلیل فرهنگ  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
27 کسـری   رئیسی زاده  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
28 کسـری  عابدینی  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
29 پیام    مهــری  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
30 میـلاد  سلطانی  مهنـــدسـی مکانیــک  کـــرج
31 امیر لری امینی مهنــدسی متالوژی کـــرج
32 احسان   بهمنی مهنــدسی متالوژی کـــرج
33 محمد حسین جمشیدی مهنــدسی متالوژی کـــرج
34 آرش   کافی مهنـدسی فناوری اطلاعات کـــرج
35 معین   صابری مهنـــدسی کامپیوتر کـــرج
36 محمد جواد عبدالصالحی مهنـــدسی کامپیوتر کـــرج
37 سید محمد رضا احمدی حقوق کـــرج
38 محمد رضا حفیظی IT کـــرج
39 علیرضا  آقایی مهنـــدسـی عمران قــزوین
40 شهـریار   طاهـری مهنـــدسـی عمران قــزوین
41 سید میثم میر خانی مهنـــدسی صنایع قــزوین
42 امید علی کامل مهنـــدسی صنایع قــزوین
43 امیر هوشنگ امیری مهنـــدسی صنایع قــزوین
44 احمد رضا  قربانی مهندسی شیمی قــزوین
45 رامین عبدالمالکی مهنـــدسـی عمران قــزوین
46 سینا   جمیل  مهنـــدسـی مکانیــک  تاکستـان
47 معین  علی پور  مهنـــدسـی مکانیــک  ابهـــر
48 سینا حاجی لو  مهنـــدسـی مکانیــک  تاکستـان
49 دانیال قره حسنلو مهنـــدسی نفت خارک