قبولشدگان چشمگیر دانش آموزان پیش دانشگاهی دکتر معین در دانشگاه های سراسر کشور شهریور 1394

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  رشته قبولی دانشگاه نام دانشگاه
1 هومن   حـــریقی مهندسی معدن امیرکبیرتهران
2 اشکان جانگداز مهندسی کامپیوتر شریف تهران
3 سید محمد علی طاهــری مهندسی عمران امیرکبیر تهران
4 پژمان تکلو مهندسی معدن امام خمینی قزوین
5 سپهر پور امیر ارسلانی مهندسی مواد امام خمینی قزوین
6 آرمان صمیمی مهندسی مکانیک امام خمینی قزوین
7 سید امیرمحمد الموتی مهندسی مکانیک دولتی بابل
8 نوید محبت پور مهندسی شیمی دولتی رضوان شهر
9 فرزاد صادقی مهندسی برق دولتی رشت
10 محمد بیات مهندسی کامپیوتر دولتی شهرضا
11 هیراد بهادری مدیریت جهانگردی دولتی نوشهر
12 علیرضا بهــزادی مهندسی عمران آزاد کرج
13 حسین زاهــدی مهندسی عمران آزاد کرج
14 میلاد جستان مهندسی عمران آزاد کرج
15 فرید نوروز زاده مهندسی عمران آزاد کرج
16 فرهاد خدابنده مهندسی عمران آزاد کرج
17 عل نظام السلامی مهندسی مکانیک آزاد کرج
18 محمد امیر کمالی مهندسی مکانیک آزاد کرج
19 سینا  مطلایی مهندسی صنایع آزاد کرج
20 امیرمحمد مهــرگان مهندسی صنایع آزاد کرج
21 دانیال رضایی مهندسی برق آزاد کرج
22 پویا پیرنیا مهندسی برق آزاد کرج
23 مهبد علیزاده مهندسی برق آزاد کرج
24 بزرگمهر تقی پور مهندسی کامپیوتر آزاد کرج
25 علیرضا افرایی مهندسی کامپیوتر آزاد کرج
26 علیرضا امیر کمالی مهندسی مکانیک آزاد کرج