حمیدرضا صادقی مهندسی کامپیوتر
سید محمد حسینی مهندسی برق
فرزاد توتونچی مهندسی الکترونیک
میلاد ملاکیان مهندسی عمران
ایمان فتاحی مهندسی عمران
پرهام سلطانی مهندسی نساجی
سیامک بور بور مهندسی مکانیک
سید عیسی محسنیان مهندسی مکانیک
هومن حریفی مهندسی عمران