افتخارات دکتر معین
دکتر حمیدرضا صادقی
دکترا کامپیوتر
استاد دانشگاه ملبورن
دکتر پدرام نام مسجدی
دکترا هوافضا
استاد دانشگاه ایرلند
دکتر علی پایدار
دکترا عمران
استاد دانشگاه مالزی
دکتر افسان هادی
دکترا شیمی
استاد داناشگاه انگلستان
دکتر اروین عبدالمالکی
دکترا ژیوفیزیک
استاد دانشگاه کانادا
دکتر علی علایی
دکترامکانیک
استاد دانشگاه تگزاس
دکتر حامد امیر
دکترا شیمی نانو
استاد دانشگاه افریقا
دکتر پرهام سلطانی
دکترا شیمی نساجی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکترسید محمد هاشمی
دکترا معدن اکتشافات
عضو هیتعلمی دانشگاه
دکتر مهردادیاسایی
دکترا مدیریت
مشاور صنعتی کارخانجات
دکتر محمد شاهکویی
دکترا صنایع
مدیر پروژه گل گهرسیرجان
سید مرتضی قاضی میرسعید
دکتراحقوق
وکیل پایه یک دادگستری البرز
بهنام کارخانه ای
کاپیتان پرواز
خلبان خطوط هوایی ماهان
محمد رضایی
دکترا مهندسی پزشکی
مدیریت بیمارستان عرفان